Certificering

Wij zijn een landelijk erkende verwerker geregistreerd via Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) onder amice nummer 10015.

Onze Ecoflow
® site is vergund als een erkende afvalverwerker en wij zijn in het bezit van WVO (O-05-00990) en WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, amice registratie nr. 10015, OLO-nummer 372637) vergunningen. Tevens zijn wij ISO 9001 en OHSAS 18001 gecertificeerd.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

We zijn geauditeerd en gecertificeerd in overeenstemming met de vereisten van ISO 9001:2015. Voor de volgende activiteiten: Diensten voor de industrie voor de optimalisatie en het beheer van de waterkringloop. Ontwerp constructie en verwerking van waterzuiveringsinstallaties. Commercialisatie, exploitatie en onderhoud van mobiele eenheden voor industriële waterbehandeling (O’Mobile). Erkend voor de VCA examens.

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007

We zijn geauditeerd en gecertificeerd in overeenstemming met de vereisten van OHSAS 18001:2007. Voor de volgende activiteiten: Diensten voor de industrie voor de optimalisatie en het beheer van de waterkringloop. Ontwerp, constructie en verwerking van waterzuiveringsinstallaties. Commercialisatie, exploitatie en onderhoud van mobiele eenheden voor industriële waterbehandeling (O’Mobile). Erkend voor de VCA examens.