Afvalwaterzuivering en omgeving

Als bedrijf hechten wij veel waarde aan een zo duurzame mogelijke verwerking. Waarbij omwonenden geen hinder ondervinden van onze activiteiten. Ondanks dat we hier veel aandacht aan besteden, deed zich op 4 september 2014 onverhoopt een situatie voor waarbij onze installatie in Son teveel werd belast.

Hierdoor zakte de ph-waarde en ontstonden sulfiden. Dit leidde tot geuroverlast voor een groot deel van de plaatselijke bevolking en klachten van publiek en omliggende bedrijven. Het agentschap dat toeziet op het milieu eiste dat er een snelle oplossing zou komen.

Wij hebben een intern crisisteam gevormd door een beroep te doen op een groot aantal van onze technici. Met als doel de verschillende oplossingen in kaart te brengen en te beheren om de situatie op te lossen. De mobilisatie omvatte versterking met behulp van operationele medewerkers uit België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, een Health, Safety and Environment coördinator en ondersteuning van het CIRSEE voor stankbeheersing. Daarnaast was er communicatie met autoriteiten en middels persberichten.

Na verlichtende maatregelen voor de installatie en het opzetten van additionele oxidatie capaciteit, was de situatie op 11 september opgelost. In vervolg op de calamiteit is een onderzoeksrapport opgesteld om alle noodzakelijk lessen te leren uit deze situatie.

Deze calamiteit heeft de professionaliteit getoond van de teams betrokken bij de extreem complexe situatie die kan voorkomen in een industriële context waar effluenten zeer gevarieerde karakteristieken hebben. Het benadrukt ook de succesvolle samenwerking tussen de verschillende teams om zo de benodigde expertise samen te brengen.

Hieronder vindt u het Engelstalige bericht in pdf.

Afvalwaterzuivering en omgeving