GenX

Op 20 november 2017 heeft RIVM een rapport gepubliceerd met betrekking tot de aanwezigheid van GenX in het drinkwater en een brief hierover werd aan de Tweede Kamer gestuurd. Op sommige locaties werden verhoogde concentraties gemeten. Deze bleven echter onder de drinkwaternorm. Naar aanleiding van dit gegeven werd onderzoek uitgevoerd op oppervlaktewater In onder meer de Waterschappen Aa en Maas evenals De Dommel werden verhoogde concentraties GenX in het oppervlaktewater gemeten, mogelijk, echter niet uitsluitend, afkomstig van rioolwater.

Nader onderzoek door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Waterschap de Dommel heeft uitgewezen dat in het rioolwater bij het innamepunt van het Eindhovense rioolstelsel in Son en Breugel een verhoogde concentratie is gemeten. Dit water is afkomstig van het afvalwaterzuiveringsplatform van Ecoflow.

Ecoflow zuivert op biologische wijze afvalwater van diverse bedrijven en levert het gezuiverde water aan voor rioolwaterzuivering. Pas daarna wordt het water weer afgegeven aan het oppervlaktewater. Op de locatie van Ecoflow vindt geen productie plaats.

Nadat de Omgevingsdienst Ecoflow heeft geïnformeerd, heeft Ecoflow de volgende acties opgepakt:

  • De waterstromen en toeleveranciers zijn in kaart gebracht en dit overzicht is aan de Omgevingsdienst aangeleverd.
  • De watermonsters van de afgelopen zes weken die standaard bij iedere levering worden afgenomen, zijn aan de Omgevingsdienst overgedragen voor onderzoek.
  • Ook is een eigen onderzoek door de afdeling R&D opgestart naar de behandeling van GenX.
  • De beluchting van de waterzuiveringsinstallatie is verminderd.
  • De waterzuiveringsinstallatie zal tijdelijk geen water aan het riool afgeven.

Milieuvreemde stoffen in afval-, riool- en drinkwater zijn een uitdaging voor de waterketen. Ecoflow heeft nauw overleg met de waterschappen en drinkwaterbedrijven, de Omgevingsdienst en andere betrokken partijen om dit in het oog te houden.

Bij alle activiteiten van Ecoflow staan veiligheid en gezondheid steeds voorop. Ecoflow voldoet aan alle vergunningseisen en wordt regelmatig geïnspecteerd. In Nederland bestaat nog geen regelgeving met richtlijnen voor GenX normen voor afvalwaterzuiveringen. Wij verlenen onze volledige medewerking aan de onderzoeken en nemen onze verantwoordelijkheid door actief te zoeken naar een behandelingsmethode voor GenX.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Mevr. Jhorna Erkens (tel. 06 – 12 08 33 34)